Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka. z o.o. w Starachowicach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

 

Wykaz spraw


ZGŁOSZENIE AWARII

 • Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne telefon 994 czynny całą dobę
 • Wydział Sieci Wod.-Kan. w godzinach od 6.30 do 14.30 telefon 41 275 03 48, 41 275 03 49


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

W celuzapewnienia odpowiedniej jakości świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach prowadzi Biuro Obsługi Klienta wraz z parkingiem, na parterze swojej siedziby przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach.
W biurze funkcjonują cztery stanowiska:  

 • Nr 1 – do spraw technicznych     tel. 41 275-03-24
 • Nr 2 – do spraw sprzedaży    tel. 41 275-03-67
 • Nr 3 – do spraw rozliczeń    tel. 41 275-03-57
 • Kasa    tel. 41 275-03-58

 
GODZINY PRACY BIURA OBSŁUGI KLIENTA
 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 6.30 do 14.30
czwartek od 8.00 do 16.00
 
KASA CZYNNA
 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 6.45 do 14.15
czwartek od 8.00 do 16.00
Przerwa od 11:00 – 11-15, oraz 13:00-13:15
W odpowiedzi oczekiwania klientów uruchomiono w kasie możliwość zapłaty kartą płatniczą.


Biuro Obsługi Klienta zajmuje się kompleksowym załatwianiem wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki w relacji z klientem:

 • pomagamy załatwić formalności związane z podpisaniem umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, bądź wprowadzaniem zmian do umowy, dotyczących użytkownika lub właściciela posesji,
 • przyjmowaniem od klientów stanów wodomierzy, obsługą wszelkich reklamacji dotyczących:
 • faktur
 • rozliczeń za wodę i ścieki
 • zakłóceń w dostawach wody/odbioru ścieków,
 • przyjmowaniem i sprawdzaniem kompletności dokumentacji przedkładanej przez inwestora, a dotyczącej podłączeń wod-kan. do budynków indywidualnych,
 • wydawaniem warunków technicznych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podłączeń nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowo -kanalizacyjnej,
 • przyjmowaniem do uzgodnienia dokumentacji projektowych inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych,
 • udzielaniem informacji, porad w zakresie naszych kompetencji na inne interesujące klienta pytania,
 • przyjmowaniem od klientów wszelkiej korespondencji składanej osobiście w siedzibie Spółki oraz przyjmowaniem skarg i wniosków, i przekazywaniem ich do dalszego załatwienia do Sekretariatu Spółki.

Więcej informacji znajduje się na stronie WWW https://www.pwik.starachowice.pl w zakłądce "Biuro Obsługi Klienta"

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-10-27 13:03:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-10-27 13:03:47

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-04-09 09:30:19
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-04-09 09:30:38

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2014-03-20 11:26:23
Opublikował: Magdalena Kozera 2014-03-20 11:26:29

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2014-03-20 10:55:24
Opublikował: Magdalena Kozera 2014-03-20 10:55:32

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-07-10 10:16:14
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-07-10 10:16:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-07-10 10:14:19
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-07-10 10:14:26

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-07-10 10:03:07
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-07-10 10:03:15

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-07-10 10:00:52
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-07-10 10:00:59

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-07-10 09:57:06
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-07-10 09:57:15

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-07-10 09:53:02
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-07-10 09:53:11

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-05-18 10:48:58
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-05-18 10:49:07

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-05-18 09:51:58
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-05-18 09:52:04

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-05-18 09:51:28
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-05-18 09:51:36

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-05-17 12:38:24
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-05-17 12:38:36

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-05-14 12:58:06
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-05-14 12:58:14

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Robert Serwicki 2011-02-21 13:52:32
Opublikował: Robert Serwicki 2011-02-21 13:52:38

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Krzysztof Jurkowski 2010-06-23 08:17:12
Opublikował: Krzysztof Jurkowski 2010-06-23 08:17:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2009-09-02 12:49:45
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-09-02 12:49:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Robert Serwicki 2009-09-01 08:05:36
Opublikował: Robert Serwicki 2009-09-01 08:05:42

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Wykaz spraw

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2009-08-21 11:45:40
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

Zmienił: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:13
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-08-31 13:02:16

19
Zamknij