Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka. z o.o. w Starachowicach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

  

Przedmiot Działalności Spółki


Spółka prowadzi działalność zgodnie z decyzją Nr 1/2002 wydaną przez MZWiK w Starachowicach w dniu 17.09.2002 na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( dz. U. Nr 72 poz. 747) z późniejszymi zmianami.


Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1)      Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 36.00.Z

2)      Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z

3)      Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – 39.00.Z

4)      Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 37.00.Z

5)      Przygotowanie terenu pod budowę – 43.12.Z

6)      Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – 42.99.Z

7)      Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22.Z

8)      Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – 43.99.Z

9)      Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – 46.77.Z

10)  Transport drogowy towarów – 49.41.Z

11)  Transport rurociągowy pozostałych towarów – 49.50.B

12)  Pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z

13)  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z

14)  Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B

15)  Działalność w zakresie architektury – 71.11.Z

16)  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami  – 47.99.Z

17)  Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 46.34.B.


Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-15 10:34:52
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 10:37:27

Zmienił: Robert Serwicki 2011-01-19 18:47:55
Opublikował: Robert Serwicki 2011-01-19 18:48:00

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Przedmiot Działalności Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-15 10:34:52
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 10:37:27

Zmienił: Magdalena Kozera 2009-07-06 08:18:19
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-07-06 08:18:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Przedmiot Działalności Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-15 10:34:52
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 10:37:27

Zmienił: Robert Serwicki 2005-03-30 13:19:55
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-30 13:19:59

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Przedmiot Działalności Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-15 10:34:52
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 10:37:27

Zmienił: Robert Serwicki 2005-03-15 10:37:06
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 10:37:27

9
Zamknij