Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka. z o.o. w Starachowicach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

Instrukcja obsługi

Serwis BIP jest zaprojektowany zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619 z późn. zm.).


Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.


Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną znajdująca się pod adresem URL https://bip.pwik.starachowice.pl/ lub poprzez wprowadzenie adresu URL https://www.pwik.starachowice.pl/ z którego można wybrać przekierowanie na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej - logo BIP.


Informacje publiczne zawarte w Biuletynie zorganizowane są jako zbiór bazy danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o ich mechanizmy.


Na stronie BIP poprzez menu znajdujące się po lewej stronie jak i poprzez odnośniki tekstowe prezentowane są wszelkie dane, zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi informacji publicznej.


Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:


    tekstu,

    załączników w postaci plików do pobrania,

    zdjęć i grafik.


Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Na treść podstrony składają się:


    nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,

    nazwę działu i podstrony w menu,

    treść zasadnicza w postaci tekstu przeplatanego ewentualnie zdjęciami,

    ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania,

    informacja o:

        wytwarzającym - osoba, która przygotowała treść informacji

        wprowadzającym - osoba, która wprowadziła treść w BIP

        publikującym - osoba, która jako pierwsza opublikowała informację

        zmieniającej - osoba, która zmieniała wprowadzaną informację

        publikującym - osoba, która opublikowała zmienioną informacje

rejestr zmian zawartości strony (jeśli zmiana nastąpiła) - informujący o tym kiedy dokonano poprawek w jej treści  - dostęp do nich uzyskuje się po kliknięciu odnośnika Archiwum - poprzednie wersje. Pojawia się lista z informacją o zmienach, klikając na odnośnik uzyskujemy dostę do  wcześniejszej wersji strony.


Strona główna


Ta strona wyświetlana jest przy wejściu na BIP. Znajdują się na niej linki do wszystkich najważniejszych elementów BIP oraz podstawowe dane jednostki. Do każdego artykułu zamieszczonego w serwisie dotrą Państwo poprzez "Menu" zajdujące się w lewej części ekranu. Menu podzielone jest na kategorie "INFORMACJE PODSTAWOWE", "WŁADZE I STRUKTURA PWIK" idt. Każda kategoria ma dodatkowy podział np: w kategori "INFORMACJE PODSTAWOWE" znajdziemy podkategorie "Przedmiot działalności", "Nasza lokalizacja" itd. Klikając odpowiednią kategorie lub podkategorie uzyskujemy dostęp do artykułu lub listy artykułów.


Wyszukiwarka


BIP wyposażony jest wyszukiwarkę informacji pozwalającą w szybki sposób dotrzeć do żądanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk szukaj po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie lub wpisać daty publikacji artykułu. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć odnośnik o będący nazwą danej strony.


Stopka strony


Pozwala wydrukowć strone, link Drukuj.

Zawiera linki do kategori głównych z Menu 


Wytworzył: Robert Serwicki 2022-05-11 21:27:14
Wprowadził: Robert Serwicki 2022-05-11 21:27:14
Opublikował: Robert Serwicki 2022-05-11 21:27:14

Zmienił: Robert Serwicki 2022-05-11 21:27:14
Opublikował: Robert Serwicki 2022-05-11 21:27:14

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

195
Zamknij