Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka. z o.o. w Starachowicach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

 

Status prawny i organizacja


  • Spółka prowadzona jest pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, i może posługiwać się również firmą w wersji skróconej: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. lub PWIK sp. z o.o.
  • Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139930 postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 25.11.2002r. (sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/4987/2/574),
  • Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych aktów prawnych
  • Siedzibą Spółki jest miasto Starachowice. Adres: 27-200  Starachowice, ulica Iglasta nr 5.
  • Spółka działa na terenie Starachowic, oraz na obszarze gmin Wąchocka, Brodów, Mirca – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Spółka może tworzyć oddziały na obszarze swej działalności.
  • Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  • Kapitał zakładowy Spółki wynosi 77 164 800,00 złotych  i dzieli się na 105 096 równych i niepodzielnych udziałów po 600 złotych każdy.


Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:12
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:30

Zmienił: Robert Serwicki 2020-01-23 19:36:14
Opublikował: Robert Serwicki 2020-01-23 19:36:14

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Status prawny i organizacja

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:12
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:30

Zmienił: Robert Serwicki 2011-01-19 18:46:44
Opublikował: Robert Serwicki 2011-01-19 18:46:51

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Status prawny i organizacja

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:12
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:30

Zmienił: Magdalena Kozera 2009-07-06 08:20:18
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-07-06 08:20:20

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Status prawny i organizacja

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:12
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:30

Zmienił: Magdalena Kozera 2008-02-05 06:53:04
Opublikował: Magdalena Kozera 2008-02-05 06:53:06

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Status prawny i organizacja

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:12
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:30

Zmienił: Robert Serwicki 2005-03-30 13:18:28
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-30 13:18:39

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Status prawny i organizacja

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:12
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:30

Zmienił: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:12
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 10:50:30

4
Zamknij