Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka. z o.o. w Starachowicach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

  

Kompetencje Zarządu Spółki


Do kompetencji Zarządu Spółki należy:


 • Bieżące prowadzenie spraw Spółki
 • Racjonalne gospodarowanie majątkiem Spółki, dla uzyskania maksymalizacji efektów,
 • Tworzenie optymalnej struktury organizacyjnej Spółki,
 • Opracowywanie rocznych planów ekonomiczno – finansowych i wieloletnich planów rozwoju,
 • Ustalanie w obowiązującym trybie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników Spółki,
 • Udzielanie pełnomocnictw i ustanawianie prokury,
 • Opracowywanie wniosków taryfowych,
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • Zwoływanie Zgromadzeń Wspólników i posiedzeń Rady Nadzorczej,
 • Przygotowywanie materiałów i projektów uchwał dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.


Zakres kompetencji władz Spółki określają :

 1. Kodeks Spółek Handlowych
 2. Akt założycielski – umowa Spółki
 3. Regulamin Zarządu Spółki.


Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-15 11:10:46
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 11:11:01

Zmienił: Robert Serwicki 2011-01-19 20:37:40
Opublikował: Robert Serwicki 2011-01-19 20:37:46

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Kompetencje Zarządu Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-15 11:10:46
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 11:11:01

Zmienił: Robert Serwicki 2011-01-19 13:27:44
Opublikował: Robert Serwicki 2011-01-19 13:27:51

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Kompetencje Zarządu Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-15 11:10:46
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 11:11:01

Zmienił: Robert Serwicki 2005-03-15 11:10:46
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-15 11:11:01

17
Zamknij