Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka. z o.o. w Starachowicach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

Posiadane zezwolenia

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane 17.10.2019 r. przez Prezydenta miasta Starachowice na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1437, poz. 1495) oraz § 1 ust. 2 pkt 3 Porozumienia Międzygminnego nr 1 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice od gmin: Wąchock, Mirzec, Brody, Iłża, Pawłów, Suchedniów (w części obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.) zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ( Dz. Urz. Woj. Św. z 2018r., poz. 2022)

2022-05-11 09:16
Decyzja z dnia 17.10.2019 r. Prezydenta miasta Starachowice w/s zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
581 KB

Wytworzył: Robert Serwicki 2022-05-11 09:01:02
Wprowadził: Robert Serwicki 2022-05-11 09:01:02
Opublikował: Robert Serwicki 2022-05-11 09:01:02

Zmienił: Robert Serwicki 2022-05-11 09:01:02
Opublikował: Robert Serwicki 2022-05-11 09:01:02

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

190
Zamknij