Szukaj   Wyczyść

 

Organy Spółki


Organami Spółki są :

 Zgromadzenie Wspólników– jako najwyższa władza Spółki,

 Rada Nadzorcza– jako organ kontrolny i doradczy

 Zarząd Spółki– jako organ zarządzający oraz wykonawczy uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady NadzorczejDo Zgromadzenia  Wspólników wchodzą przedstawiciele gmin  to jest:

Prezydent Miasta Starachowic,

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock,

Wójt Gminy Brody,

Wójt Gminy Mirzec.


Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 4 członków powołanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa.


Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Marta Wożniak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Paulina Jesionek

Sekretarz Rady Nadzorczej - Michał Markowski

Członek - Rady Nadzorczej - Andrzej Kazanowski
Zarząd Spółki  

Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, umowy spółki oraz – uchwał Zgromadzenia Wspólników i innych obowiązujących aktów prawnych

Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą.


Prezes Zarządu - Jerzy Miśkiewicz


Prokurent Spółki - Anna ŻeberWytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2020-01-23 08:02:14
Opublikował: Administrator Główny 2020-01-23 08:02:20

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2019-01-31 13:55:33
Opublikował: Administrator Główny 2019-01-31 13:55:38

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2018-12-28 08:31:36
Opublikował: Administrator Główny 2018-12-28 08:32:18

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2018-05-18 12:16:57
Opublikował: Administrator Główny 2018-05-18 12:18:34

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2018-05-18 12:16:20
Opublikował: Administrator Główny 2018-05-18 12:16:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2018-05-18 12:08:15
Opublikował: Administrator Główny 2018-05-18 12:08:24

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2018-05-18 12:07:18
Opublikował: Administrator Główny 2018-05-18 12:07:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2017-12-18 12:24:58
Opublikował: Administrator Główny 2017-12-18 12:25:04

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-09-05 06:44:14
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-09-05 06:44:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-05-02 08:14:46
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-05-02 08:14:52

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-02-05 07:10:26
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-05 07:10:35

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-12-18 07:02:38
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-12-18 07:02:45

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-11-09 11:32:16
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-11-09 11:32:28

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-11-09 11:29:51
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-11-09 11:30:06

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-09-04 10:04:12
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-09-04 10:04:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-03-11 08:33:03
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-03-11 08:33:16

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2014-11-18 09:12:58
Opublikował: Magdalena Kozera 2014-11-18 09:13:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2013-07-29 06:41:29
Opublikował: Magdalena Kozera 2013-07-29 06:41:41

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2013-05-10 13:34:54
Opublikował: Magdalena Kozera 2013-05-10 13:35:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-05-14 11:55:13
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-05-14 11:55:35

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2012-03-27 08:01:24
Opublikował: Administrator Główny 2012-03-27 08:01:30

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2011-02-24 09:31:49
Opublikował: Administrator Główny 2011-02-24 09:31:55

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2010-06-07 14:08:14
Opublikował: Magdalena Kozera 2010-06-07 14:08:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2010-04-29 08:55:09
Opublikował: Magdalena Kozera 2010-04-29 08:55:13

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2009-05-07 06:44:27
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-05-07 06:44:34

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2009-01-02 09:20:37
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-01-02 09:20:39

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Magdalena Kozera 2007-11-09 07:58:51
Opublikował: Magdalena Kozera 2007-11-09 07:58:53

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2006-02-07 08:57:00
Opublikował: Administrator Główny 2006-02-07 08:57:02

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2006-02-07 08:55:07
Opublikował: Administrator Główny 2006-02-07 08:55:10

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2005-07-26 10:45:59
Opublikował: Administrator Główny 2005-07-26 10:46:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2005-03-15 11:55:12
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 11:55:15

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Organy Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zmienił: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:40

Zamknij