Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka. z o.o. w Starachowicach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

 

Informacje nieudostępnione


Ustawa zdnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na spółkę obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władz spółki


Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.


- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie InformacjiPublicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.


Wytworzył: Robert Serwicki 2020-01-27 09:50:48
Wprowadził: Robert Serwicki 2020-01-27 09:50:48
Opublikował: Robert Serwicki 2020-01-27 09:51:05

Zmienił: Robert Serwicki 2020-01-27 09:50:48
Opublikował: Robert Serwicki 2020-01-27 09:51:05

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

21
Zamknij