Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka. z o.o. w Starachowicach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

UWAGA! Wstrzymanie odczytu wodomierzy przez inkasentów!

UWAGA! Wstrzymanie odczytu wodomierzy przez inkasentów!


Mając na celu powstrzymanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, PWiK sp. z o.o. od dnia 16.03.2020 r. zaprzestaje do odwołania odczytu wodomierzy przez inkasentów.

Odczyt radiowy będzie odbywał się bez zmian.

W związku z tym, PWiK sp. z o.o. będzie kontaktować się telefonicznie  w celu przekazania przez Państwa stanu wodomierzy lub podliczników.

W przypadku braku aktualnego numeru telefonu, faktura zostanie wystawiona na podstawie średniego zużycia, zgodnie z zawartą umową o dostarczanie wod lub odprowadzanie ścieków.

Z uwagi na fakt, że wystawienie faktury według średniego zużycia może odbiegać od faktycznego stanu wodomierza, informujemy, że rozliczenie rzeczywistej ilości usług nastąpi po przywróceniu odczytu przez inkasentów, o czym poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Informujemy również, że istnieje możliwość samodzielnego przekazania stanu wodomierza głównego lub podlicznika ( w tym również stanu początkowego licznika ogrodowego od 1 kwietnia lub od 1 maja) pod następującymi numerami telefonów:        41 275-03-57, 41 275-03-67,41 275-03-59, 41 275-03-34 lub pod adres poczty elektronicznej: poczta@pwik.starachowice.pl

Jednocześnie przypominamy o możliwości otrzymywania faktur za wodę lub ścieki   na adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz wiadomości tekstowych (sms) związanych z świadczonymi przez nas usługami E-FAKTURA po wypełnieniu formularza dostępnego na naszej stronie: https://www.pwik.starachowice.pl

Wytworzył: Robert Serwicki 2020-03-18 13:24:01
Wprowadził: Robert Serwicki 2020-03-18 13:24:01
Opublikował: Robert Serwicki 2020-03-18 13:24:01

Zmienił: Robert Serwicki 2020-03-18 13:24:01
Opublikował: Robert Serwicki 2020-03-18 13:24:01

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij