Szukaj   Wyczyść

Poziom świadczonych usług w zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcą

 


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach pozyskuje wodę surową z ujęć wód głębinowych:


 


Z ujęcia „Trębowiec” dostarczana jest woda dla miasta Starachowice, gminy Mirzec, w 90% dla gminy Brody i w 10% dla gminy Wąchock.


Ujęcie „Krynki” zaopatruje w wodę miejscowość Krynki w gminie Brody.


Gmina Wąchock w 90% jest zaopatrywana z ujęć lokalnych w miejscowościach Rataje i Wielka Wieś.


 


Jakość wody dostarczana do sieci wodociągowej kontrolowana jest poprzez Laboratorium Badania Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach. Badania prób wody przeprowadzone są metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku Nr 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki badań laboratoryjnych jakości wody pochodzącej z urządzeń wodnych wodociągu opartego na ujęciu w „Trębowcu” objęte są monitoringiem kontrolnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


 


Jakość wody z Ujęć wód podziemnych: „Rataje- Wielka Wieś”, „Krynki” odpowiada warunkom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym określonym w/w rozporządzeniu.

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:56:58
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:57:51

Zmienił: Magdalena Kozera 2007-12-21 09:13:59
Opublikował: Magdalena Kozera 2007-12-21 09:14:02

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Poziom świadczonych usług w zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:56:58
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:57:51

Zmienił: Magdalena Kozera 2009-12-03 12:52:04
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-12-03 12:52:06

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Poziom świadczonych usług w zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:56:58
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:57:51

Zmienił: Magdalena Kozera 2009-07-15 12:35:49
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-07-15 12:35:52

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Poziom świadczonych usług w zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcą

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:56:58
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:57:51

Zmienił: Magdalena Kozera 2007-12-20 13:51:44
Opublikował: Magdalena Kozera 2007-12-20 13:51:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Poziom świadczonych usług w zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcą

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:56:58
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:57:51

Zmienił: Administrator Główny 2005-04-01 07:06:50
Opublikował: Administrator Główny 2005-04-01 07:06:52

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Poziom świadczonych usług w zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcą

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:56:58
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:57:51

Zmienił: Administrator Główny 2005-03-15 10:56:58
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:57:51

Zamknij