Szukaj   Wyczyść

Majątek Spółki 2020

Spółka zamknęła rok 2020 stratą netto w kwocie -693 783,27 PLN.

Stratę netto za 2020 pokryto w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Wytworzył: Magdalena Kozera 2021-05-18 12:00:33
Wprowadził: Magdalena Kozera 2021-05-18 12:00:33
Opublikował: Magdalena Kozera 2021-05-18 12:00:33

Zmienił: Magdalena Kozera 2021-05-18 12:19:19
Opublikował: Magdalena Kozera 2021-05-18 12:19:19

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Spółki 2020

Wytworzył: Magdalena Kozera 2021-05-18 12:00:33
Wprowadził: Magdalena Kozera 2021-05-18 12:00:33
Opublikował: Magdalena Kozera 2021-05-18 12:00:33

Zmienił: Magdalena Kozera 2021-05-18 12:00:33
Opublikował: Magdalena Kozera 2021-05-18 12:00:33

Zamknij