Szukaj   Wyczyść

Majątek Spółki 2019

Całkowita wartość aktywów Spółki na 31.12.2019r. wynosi 180 997 455,09 PLN na co składają się:

Aktywa trwałe równe 163 344 916,44 PLN obejmujące rzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości 161 561 431,37 PLN, wartości niematerialne i prawne w kwocie 96 515,15 PLN oraz długoterminowe roziczenia międzyokresowe w kwocie 707 644,56 PLN i inwestycje długoterminowe w kwocie 979 325,36 PLN.

Wytworzył: Magdalena Kozera 2020-07-14 09:37:54
Wprowadził: Magdalena Kozera 2020-07-14 09:37:54
Opublikował: Magdalena Kozera 2020-07-14 09:37:54

Zmienił: Magdalena Kozera 2020-07-14 09:37:54
Opublikował: Magdalena Kozera 2020-07-14 09:37:54

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij