Szukaj   Wyczyść

Majątek Spółki 2018

Całkowita wartość aktywów Spółki na 31.12.2018r. wynosi 180 997 455,09 PLN na co składają się:

Aktywa trwałe równe 159 356 369,51 PLN obejmującerzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości157 656 713,53 PLN, wartości niematerialne i prawne w kwocie 48 580,00PLN, oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 636 371,72 PLNi inwestycje długoterminowe w kwocie 1 014 704,26 PLN.

Aktywa obrotowe równe 21 641 085,58 PLN

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2019-07-29 12:50:53
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:51:05

Zmienił: Administrator Główny 2019-07-29 12:50:53
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:51:05

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij