Szukaj   Wyczyść

Majątek Spółki 2017

Całkowita wartość aktywów Spółki na 31.12.2017r. wynosi 175 225 580,21 PLN na co składają się:

Aktywa trwałe równe 155 592 158,51 PLN obejmującerzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości153 554 909,61 PLN, wartości niematerialne i prawne w kwocie 31 866,14PLN, oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 622 811,19 PLNi inwestycje długoterminowe w kwocie 1 382 571,57 PLN.

Aktywa obrotowe równe 19 633 421,70 PLN

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2019-07-29 12:48:44
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:48:50

Zmienił: Administrator Główny 2019-07-29 12:48:44
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:48:50

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij