Szukaj   Wyczyść

Majątek Spółki 2016

Całkowita wartość aktywów Spółki na 31.12.2016r. wynosi 173 925 367,87 PLN na co składają się:

Aktywa trwałe równe 155 927 385,65 PLN obejmującerzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości154 364 288,64 PLN, wartości niematerialne i prawne w kwocie 79 729,11PLN, oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 613 156,13 PLNi inwestycje długoterminowe w kwocie 870 211,77 PLN.

Aktywa obrotowe równe 17 997 982,22 PLN

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2019-07-29 12:16:04
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:34:53

Zmienił: Administrator Główny 2019-07-29 12:16:04
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:34:53

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij