Szukaj   Wyczyść

Majątek Spółki 2015

Aktywa trwałe równe 162 097 484,95 PLN obejmującerzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości160 287 254,74 PLN, wartości niematerialne i prawne w kwocie 183 668,06PLN, oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 700 861,20 PLNi inwestycje długoterminowe w kwocie 925 700,95 PLN.

Wytworzył: Administrator Główny 2019-07-29 12:30:00
Wprowadził:  2019-07-29 12:30:00
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:38:20

Zmienił:  2019-07-29 12:31:00
Opublikował:  2019-07-29 12:31:00

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Spółki 2015

Wytworzył: Administrator Główny 2019-07-29 12:30:00
Wprowadził:  2019-07-29 12:30:00
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:38:20

Zmienił: Administrator Główny 2019-07-29 12:40:59
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:52:42

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Spółki 2015

Wytworzył: Administrator Główny 2019-07-29 12:30:00
Wprowadził:  2019-07-29 12:30:00
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:38:20

Zmienił: Administrator Główny 2019-07-29 12:39:12
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:40:29

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Spółki 2015

Wytworzył: Administrator Główny 2019-07-29 12:30:00
Wprowadził:  2019-07-29 12:30:00
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:38:20

Zmienił: Administrator Główny 2019-07-29 12:36:58
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:38:20

Zamknij