Szukaj   Wyczyść

Majątek Spółki 2014

Aktywa obrotowe równe  12 359 215,21PLN

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:39
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:50

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:12:15
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:12:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Spółki 2014

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:39
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:50

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:21:10
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:21:20

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Spółki 2014

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:39
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:50

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:18:31
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:18:39

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Spółki 2014

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:39
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:50

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:16:55
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:17:09

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Spółki 2014

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:39
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:50

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:15:33
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:15:41

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:39
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:50

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:07:51
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:08:02

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:39
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:50

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:39
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:04:50

Zamknij