Szukaj   Wyczyść

Majątek Spółki 2013

Majątek Spółki

 

Całkowita wartość aktywów Spółki na 31.12.2013r. wynosi 183 975 355,92PLN na co składają się:

 

Aktywa trwałe równe 174 426 756,79 PLN obejmującerzeczowy majątek trwały
(środki trwałe oraz środki trwałe w budowie)
o wartości172 867 451,92 PLN, wartości niematerialne i prawne w kwocie 250 442,19PLN,

oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 495 186,68 PLN
i inwestycje długoterminowe w kwocie 813 676,00 PLN.

 

Aktywa obrotowe równe  9 548 599,13PLN

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2014-10-21 11:46:53
Opublikował: Magdalena Kozera 2014-10-21 12:27:55

Zmienił: Magdalena Kozera 2014-10-21 12:27:46
Opublikował: Magdalena Kozera 2014-10-21 12:27:55

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij