Szukaj   Wyczyść

Majatek Spółki 2012

Majątek Spółki

 

Całkowita wartość aktywów Spółki na 31.12.2012r. wynosi 189 925 859,54 PLN na co składają się:

  • Aktywa trwałe równe 182 679 815,99 PLN obejmujące rzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości 181 435 589,84 PLN, wartości niematerialne i prawne w kwocie 366 846,09 PLN, oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 460 434,01 PLN
  • Aktywa obrotowe równe  7 246 043,55 PLN

 

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2013-05-13 11:21:58
Opublikował: Magdalena Kozera 2013-05-13 11:22:05

Zmienił: Magdalena Kozera 2013-05-13 11:21:58
Opublikował: Magdalena Kozera 2013-05-13 11:22:05

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij