Szukaj   Wyczyść

Majątek Spółki 2012

Majątek Spółki

 

Całkowita wartość aktywów Spółki na 31.12.2010r. wynosi 188 506 671,24 PLN na co składają się:

 

  • Aktywa trwałe równe 177 547 648,11 PLN obejmujące

 
-rzeczowy majątek trwały o wartości 176 674 276,69 PLN,
-wartości niematerialne i prawne – 24 027,80 PLN, 
-długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 389 115,56 PLN,
-inwestycje długoterminowe – 460 228,06 PLN

 

  •  Aktywa obrotowe równe 10 959 023,13 PLN

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2012-01-24 11:29:43
Opublikował: Administrator Główny 2012-01-24 11:44:22

Zmienił: Administrator Główny 2012-01-24 11:44:13
Opublikował: Administrator Główny 2012-01-24 11:44:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Zamknij