Szukaj   Wyczyść

Majątek Spółki 2011

 

Majątek Spółki

 

Całkowita wartość aktywów Spółki na 31.12.2011r. wynosi 196 642 562,95 PLN na co składają się:

  • Aktywa trwałe równe 191 984 545,27 PLN obejmujące rzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości 190 674 781,46 PLN, wartości niematerialne i prawne w kwocie  463 303,08 PLN,  długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 413 146,36 PLN oraz inwestycje długoterminowe w kwocie 433 314,39 PLN
  • Aktywa obrotowe równe 4 658 017,68 PLN

 

 

 

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2012-05-22 12:08:03
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-05-22 12:08:13

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-09-21 09:11:15
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-09-21 09:11:21

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek 2011

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2012-05-22 12:08:03
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-05-22 12:08:13

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-05-22 12:08:03
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-05-22 12:08:13

Zamknij