Szukaj   Wyczyść

Majątek Spółki

Majątek Spółki

 

 

Całkowita wartość aktywów Spółki na koniec 12/2004 wynosi 42.487.547,30 PLN na co składają się:

 

  • Aktywa trwałe równe 39.705.179,02 PLN i obejmujące rzeczowy majątek trwały ( środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości 39.657.698,05 PLN i wartości niematerialne i prawne w kwocie 47.480,97 PLN.
  • Aktywa obrotowe równe 2.782.368,28 PLN

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:47:01
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:47:14

Zmienił: Administrator Główny 2011-01-19 20:13:55
Opublikował: Administrator Główny 2011-01-19 20:14:02

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:47:01
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:47:14

Zmienił: Administrator Główny 2005-03-15 10:47:01
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:47:14

Zamknij