Szukaj   Wyczyść

Majątek PWiK 2009

Majątek Spółki

 

Całkowita wartość aktywów Spółki na 31.12.2009r. wynosi 149 828 758,92 PLN na co składają się:

 

 

  • Aktywa trwałe równe 140 879 158,99 PLN obejmujące rzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości 140 079 024,54 PLN, wartości niematerialne i prawne – nie wystąpiły, oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 359 136,00 PLN

 

  • Aktywa obrotowe równe 8 949 599,93 PLN

 

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2010-05-13 09:32:49
Opublikował: Magdalena Kozera 2010-05-13 09:33:20

Zmienił: Administrator Główny 2011-01-19 18:49:47
Opublikował: Administrator Główny 2011-01-19 18:49:53

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek PWiK 2009

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2010-05-13 09:32:49
Opublikował: Magdalena Kozera 2010-05-13 09:33:20

Zmienił: Magdalena Kozera 2010-05-13 09:55:20
Opublikował: Magdalena Kozera 2010-05-13 09:55:24

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek PWiK 2009

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2010-05-13 09:32:49
Opublikował: Magdalena Kozera 2010-05-13 09:33:20

Zmienił: Magdalena Kozera 2010-05-13 09:32:49
Opublikował: Magdalena Kozera 2010-05-13 09:33:20

Zamknij