Szukaj   Wyczyść

Majątek PWiK 2008

Majątek Spółki


 


Całkowita wartość aktywów Spółki na 31.12.2009r. wynosi 71 198 211,68 PLN na co składają się:


   • Aktywa trwałe równe 66 181 985,53 PLN obejmujące rzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości 65 675 297,53 PLN, wartości niematerialne i prawne – nie wystąpiły, oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 506 688,00 PLN

  • Aktywa obrotowe równe 5 016 226,15 PLN

 

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2009-04-29 12:39:08
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-04-29 12:39:48

Zmienił: Magdalena Kozera 2009-04-29 12:39:08
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-04-29 12:39:48

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek PWiK 2008

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2009-04-29 12:39:08
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-04-29 12:39:48

Zmienił: Magdalena Kozera 2009-07-06 07:35:58
Opublikował: Magdalena Kozera 2009-07-06 07:36:03

Zamknij