Szukaj   Wyczyść

Majątek PWiK 2007

Majątek Spółki

 

Całkowita wartość aktywów Spółki na koniec grudnia 2007r. wynosi 49 396 098,13 PLN na co składają się:

  • Aktywa trwałe równe 46 469 130,11 PLN w tym obejmujące rzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości 46 338 907,24 PLN, wartości niematerialne i prawne w kwocie 1 368,87 PLN oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 128 854,00 PLN
  • Aktywa obrotowe równe 2 926 968,02 PLN

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2008-05-28 13:49:22
Opublikował: Magdalena Kozera 2008-05-28 13:49:35

Zmienił: Administrator Główny 2011-01-19 20:11:06
Opublikował: Administrator Główny 2011-01-19 20:11:13

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek PWiK 2007

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2008-05-28 13:49:22
Opublikował: Magdalena Kozera 2008-05-28 13:49:35

Zmienił: Magdalena Kozera 2008-05-28 13:50:09
Opublikował: Magdalena Kozera 2008-05-28 13:50:13

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek PWiK 2007

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2008-05-28 13:49:22
Opublikował: Magdalena Kozera 2008-05-28 13:49:35

Zmienił: Magdalena Kozera 2008-05-28 13:49:22
Opublikował: Magdalena Kozera 2008-05-28 13:49:35

Zamknij