Szukaj   Wyczyść

Majątek PWIK 2006

Majątek Spółki


 


 


Całkowita wartość aktywów Spółki na koniec 12/2006 wynosi 43.081.180,20 PLN na co składają się:


 
  • Aktywa trwałe równe 39.204.114,25 PLN i obejmujące rzeczowy majątek trwały ( środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości 39.107.804.38 PLN i wartości niematerialne i prawne w kwocie 9.560,87 PLN.


  • Aktywa obrotowe równe 3.877.065,95 PLN, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86749,00 PLN

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2008-01-04 11:11:51
Opublikował: Administrator Główny 2008-01-04 11:14:38

Zmienił: Administrator Główny 2008-01-04 11:14:36
Opublikował: Administrator Główny 2008-01-04 11:14:38

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek PWIK 2006

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2008-01-04 11:11:51
Opublikował: Administrator Główny 2008-01-04 11:14:38

Zmienił: Administrator Główny 2008-01-04 11:15:31
Opublikował: Administrator Główny 2008-01-04 11:15:33

Zamknij