Szukaj   Wyczyść

Majatek PWIK 2005

Majątek Spółki

 

 

Całkowita wartość aktywów Spółki na koniec 12/2005 wynosi 42.031.516,64 PLN na co składają się:

 

  • Aktywa trwałe równe 38.802.743,14 PLN i obejmujące rzeczowy majątek trwały ( środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości 38.682.113,14 PLN i wartości niematerialne i prawne w kwocie 35.419,00 PLN.
  • Aktywa obrotowe równe 3.228.773,50 PLN, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 85.211,00 PLN

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2007-02-06 10:21:10
Opublikował: Administrator Główny 2007-02-06 10:21:22

Zmienił: Administrator Główny 2007-02-06 10:21:10
Opublikował: Administrator Główny 2007-02-06 10:21:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Zamknij