Szukaj   Wyczyść

Dochody i straty Spółki w 2009 roku

Dochody i straty Spółki w 2009 roku:

 

Spółka zamknęła rok 2009 zyskiem netto w kwocie 473 181,35 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 35/100).

 

Zysk netto za 2009 rok przeznaczono na:

 

- kwotę 273 181,35 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 35/100) na kapitał zapasowy spółki;

 

- kwotę 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2010-05-12 09:53:43
Opublikował: Magdalena Kozera 2010-05-12 09:57:59

Zmienił: Magdalena Kozera 2010-05-12 09:58:45
Opublikował: Magdalena Kozera 2010-05-12 09:58:47

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dochody i straty Spółki w 2009 roku

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2010-05-12 09:53:43
Opublikował: Magdalena Kozera 2010-05-12 09:57:59

Zmienił: Magdalena Kozera 2010-05-12 09:55:47
Opublikował: Magdalena Kozera 2010-05-12 09:57:59

Zamknij