Szukaj   Wyczyść

Dochody i straty Spółki 2020

Całkowita wartość aktywów Spółki na 3.12.2020r. wynosi 177 671 375,53 PLN na co składają się:

Aktywa trwałe równe 163 756 763,31 PLN obejmujące rzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości 162 114 125,54 PLN, wartości niematerialne i prawne w kwoecie 37 939,65 PLN oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 694 702,04 PLN i inwestycje długoterminowe w kwoecie 909 996,08 PLN.

Wytworzył: Magdalena Kozera 2021-05-18 11:57:48
Wprowadził: Magdalena Kozera 2021-05-18 11:57:48
Opublikował: Magdalena Kozera 2021-05-18 12:04:12

Zmienił: Magdalena Kozera 2021-05-18 11:57:48
Opublikował: Magdalena Kozera 2021-05-18 12:04:12

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij