Szukaj   Wyczyść

Dochody i straty Spółki 2019

Spółka zamknęła rok 2019 zyskiem netto w kwocie 327 873,10 PLN.

Zysk netto za 2019 rok przeznaczono w całości na kapitał zapasowy.

Wytworzył: Magdalena Kozera 2020-07-14 09:32:36
Wprowadził: Magdalena Kozera 2020-07-14 09:32:36
Opublikował: Magdalena Kozera 2020-07-14 09:32:36

Zmienił: Magdalena Kozera 2020-07-14 09:32:36
Opublikował: Magdalena Kozera 2020-07-14 09:32:36

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij