Szukaj   Wyczyść

Dochody i straty Spółki 2016

Spółka zamknęła rok 2016 zyskiem netto w kwoecie: 2 877 799,32 PLN.

Zysk netto za 2016 rok przeznaczono w całości na kapitał zapasowy.

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2019-07-29 13:09:54
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 13:10:20

Zmienił: Administrator Główny 2019-07-29 13:10:01
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 13:10:20

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij