Szukaj   Wyczyść

Dochody i straty Spółki 2015

Spółka zamknęła rok 2015 zyskiem netto w kwocie 2 155 597,80PLN.

 Zysk netto za 2015 rok przeznaczono w całości na kapitałzapasowy.

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2019-07-29 12:57:17
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:57:22

Zmienił: Administrator Główny 2019-07-29 12:57:59
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:58:04

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dochody i straty Spółki 2015

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2019-07-29 12:57:17
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:57:22

Zmienił: Administrator Główny 2019-07-29 12:57:17
Opublikował: Administrator Główny 2019-07-29 12:57:22

Zamknij