Szukaj   Wyczyść

Dochody i straty Spółki 2014

Spółka zamknęła rok 2014 zyskiem netto w kwocie 190 999,39 PLN.

Zysk netto za 2014 rok przeznaczono w całości na kapitał zapasowy.

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:26:26
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:27:02

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-02-11 10:00:46
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 10:01:01

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dochody i straty Spółki 2014

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:26:26
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:27:02

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:31:32
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:31:42

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dochody i straty Spółki 2014

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:26:26
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:27:02

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:26:26
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-02-11 09:27:02

Zamknij