Szukaj   Wyczyść

Dochody i straty Spółki 2013

 

Dochody i straty Spółki w 2013 roku:

 

Spółka zamknęła rok 2013 zyskiem netto w kwocie 262 059,24PLN.

 

Zysk netto za 2013 rok przeznaczono na pokryciestraty z lat ubiegłych w kwocie 137 096,33 zł

 

oraz 124 962,91 zł nakapitał zapasowy.

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2014-10-21 11:51:03
Opublikował: Magdalena Kozera 2014-10-21 12:23:11

Zmienił: Magdalena Kozera 2014-10-21 12:25:37
Opublikował: Magdalena Kozera 2014-10-21 12:25:43

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dochody i straty Spółki 2013

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2014-10-21 11:51:03
Opublikował: Magdalena Kozera 2014-10-21 12:23:11

Zmienił: Magdalena Kozera 2014-10-21 12:23:05
Opublikował: Magdalena Kozera 2014-10-21 12:23:11

Zamknij