Szukaj   Wyczyść

Dochody i straty Spółki 2012

Dochody i straty Spółki w 2012 roku:

 

Spółka zamknęła rok 2012 zyskiem netto w kwocie 238 478,32 PLN.

 

Zysk netto za 2012 rok przeznaczono w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2013-05-13 11:24:34
Opublikował: Magdalena Kozera 2013-05-13 11:24:41

Zmienił: Magdalena Kozera 2013-05-13 11:24:34
Opublikował: Magdalena Kozera 2013-05-13 11:24:41

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij