Szukaj   Wyczyść

Dochody i straty Spółki 2011

Dochody i straty Spółki w 2011 roku:

 

Spółka zamknęła rok 2011 zyskiem netto w kwocie 155 487,37 PLN.

 

Zysk netto za 2011 rok przeznaczono w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

 

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Kozera 2012-05-22 12:33:34
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-05-22 12:33:42

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-05-22 12:33:34
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-05-22 12:33:42

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij