Szukaj   Wyczyść

Dochody i straty Spółki 2004

Dochody i straty Spółki

 

 

Spółka zamknęła rok 2004 zyskiem netto w kwocie 193.666,46 PLN.

 

Zarząd Spółki wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników (22.03.2005) następujący podział zysku netto:

  • Kwotę 50.000,00 PLN na dywidendę dla MZWiK w Starachowicach
  • Kwotę 143.666,46 PLN na kapitał zapasowy, zgodnie z §37 pkt. 2 i 4 umowy spółki.

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:48:33
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:48:50

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-09-21 09:15:21
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-09-21 09:15:30

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dochody i straty Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:48:33
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:48:50

Zmienił: Administrator Główny 2011-01-19 20:20:12
Opublikował: Administrator Główny 2011-01-19 20:20:20

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dochody i straty Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:48:33
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:48:50

Zmienił: Administrator Główny 2011-01-19 20:19:00
Opublikował: Administrator Główny 2011-01-19 20:19:33

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dochody i straty Spółki

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:48:33
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:48:50

Zmienił: Administrator Główny 2005-03-15 10:48:33
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:48:50

Zamknij