Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka. z o.o. w Starachowicach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

Dane firmy

adres, telefony, NIP, REGON, KRS, konto bankowe.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
W  STARACHOWICACH

Ul. IGLASTA 5
27-200 STARACHOWICE

 

numer telefonu  (041) 274-53-24/25 – centrala
fax (041) 275-03-36
adres e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl
adres WWW: http://www.pwik.starachowice.pl


REGON 290941746
NIP 664-18-08-503
KRS 0000139930

BANK PEKAO SA I ODDZIAŁ W  STARACHOWICACH
NUMER KONTA 90 1240 2281 1111 0000 3186 7139

UWAGA zmiana konta bankowego dla odbiorców usług!

 

Od dnia 05.09.2012r. każdy odbiorca usług posiada swój indywidualny numer rachunku bankowego, który znajduje się na wystawionej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach fakturze. Prosimy o dokonywanie płatności bankowych – elektronicznych na indywidualne numery rachunków i koniecznie podawanie w tytule zapłaty numeru faktury.

Inne numery telefonów w wykazie spraw.

Uprzejmie informujemy, że wprowadzamy Polecenie Zapłaty, które jest wygodną formą płatności ułatwiającą regulowanie należności za faktury za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

W celu dokonywania płatności z rachunku bankowego należy wypełnić formularz Zgoda na obciążanie rachunku. Należy wpisać swoje dane oraz numer rachunku bankowego, z którego będą realizowane płatności przez Polecenie Zapłaty.

Warunkiem umożliwiającym korzystanie z Polecenia Zapłaty jest posiadanie przez obie strony, zarówno dłużnika jak i wierzyciela rachunków bankowych w bankach, które zawarły porozumienie o świadczeniu takich usług.

Poprawnie wypełniony, podpisany przez Odbiorcę forularz Zgody na obciążanie rachunku i potwierdzony przez bank odbiorcy należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Dyspozycja Polecenia Zapłaty będzie realizowana od następnego okresu rozliczeniowego danego Odbiorcy.

Polecenie zapłaty może zotać odwołane w ciągu 30 dni przez dłużnika jeśli jest on osobą fizyczną oraz w ciągu 5 dni w przypadku firm lub innych podmiotów prawnych.

Poniżej znajdują się do pobrania:

Zgoda na obciążanie rachunku - WZÓR

Zgoda na obciążanie rachunku - FORMULARZ

Uwaga: banki Odbiorców mogą wymagać dyspozycji Polecenia Zapłaty na swoich drukach.

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-10-29 13:30:45
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-10-29 13:30:52

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Robert Serwicki 2018-12-28 08:28:53
Opublikował: Robert Serwicki 2018-12-28 08:28:58

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Robert Serwicki 2018-12-28 08:26:50
Opublikował: Robert Serwicki 2018-12-28 08:26:57

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Robert Serwicki 2017-10-25 13:18:15
Opublikował: Robert Serwicki 2017-10-25 13:18:27

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Robert Serwicki 2017-10-25 13:17:33
Opublikował: Robert Serwicki 2017-10-25 13:17:47

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Robert Serwicki 2017-10-25 13:12:52
Opublikował: Robert Serwicki 2017-10-25 13:13:02

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Robert Serwicki 2017-04-21 10:55:52
Opublikował: Robert Serwicki 2017-04-21 10:56:00

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-06-13 12:18:12
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-06-13 12:18:19

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-06-13 12:09:52
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-06-13 12:09:58

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane teleadresowe

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-06-13 11:58:54
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-06-13 11:59:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2016-06-13 11:45:07
Opublikował: Magdalena Kozera 2016-06-13 11:45:14

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-10-29 14:06:51
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-10-29 14:07:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-10-29 14:03:13
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-10-29 14:03:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-10-29 14:00:32
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-10-29 14:00:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-10-29 13:53:49
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-10-29 13:54:09

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-10-29 13:50:14
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-10-29 13:50:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-10-29 13:31:52
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-10-29 13:32:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-10-29 13:07:53
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-10-29 13:07:59

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-10-29 12:48:16
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-10-29 12:48:24

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2015-10-29 12:44:32
Opublikował: Magdalena Kozera 2015-10-29 12:44:42

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Magdalena Kozera 2012-09-19 10:30:50
Opublikował: Magdalena Kozera 2012-09-19 10:30:57

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Robert Serwicki 2011-01-19 18:44:57
Opublikował: Robert Serwicki 2011-01-19 18:45:04

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Robert Serwicki 2007-01-30 13:39:03
Opublikował: Robert Serwicki 2007-01-30 13:39:05

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Robert Serwicki 2005-07-26 10:35:44
Opublikował: Robert Serwicki 2005-07-26 10:35:48

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Robert Serwicki 2005-03-30 13:16:17
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-30 13:16:19

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane firmy

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Robert Serwicki 2005-03-03 08:23:31
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 12:28:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane teleadresowe

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Robert Serwicki 2005-03-03 08:08:11
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:09:07

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dane teleadresowe

Wytworzył/Wprowadził: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zmienił: Robert Serwicki 2005-03-03 08:04:04
Opublikował: Robert Serwicki 2005-03-03 08:06:29

Zamknij