Szukaj   Wyczyść

Ciężar publiczny


rokpożyczki BOŚ, NFOŚiGW i WFOŚiGW
201942 083 606,04
201846 834 789,00
201750 287 851,66


Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2020-01-23 09:55:51
Opublikował: Administrator Główny 2020-01-23 09:55:57

Zmienił: Administrator Główny 2020-01-23 09:55:51
Opublikował: Administrator Główny 2020-01-23 09:55:57

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij