Kontrastowy
Formularz Szukaj

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach

Wersja archiwalna z 2006-02-07 08:57:02 (Wersja opublikowana)

Organami Spółki są :


 Zgromadzenie Wspólników – jako najwyższa władza Spółki,


 Rada Nadzorcza – jako organ kontrolny i doradczy


 Zarząd Spółki – jako organ zarządzający oraz wykonawczy uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej


 


 


Do Zgromadzenia  Wspólników wchodzą przedstawiciele gmin  to jest:


Prezydent Miasta Starachowic,


Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock,


Wójt Gminy Brody,


Wójt Gminy Mirzec,


Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w   Starachowicach


 


Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza składa się z 4 członków powołanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa.


 


Przewodniczący rady - Bugajski Krzysztof


Członek rady - Kosiela Jan


Członek rady - Kukliński Tomasz


Członek rady - Wierzbicki Janusz


 


 


Zarząd Spółki  


Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, umowy spółki oraz – uchwał Zgromadzenia Wspólników i innych obowiązujących aktów prawnych


Zarząd Spółki jest jednoosobowy, powoływany przez Radę Nadzorczą na 3-letnią kadencję.


 


Prezes Zarządu – mgr  Jarosław Łyczkowski


 


Prokurentem  Spółki jest Dyrektor ds. Ekonomicznych-Główny Księgowy – mgr Bożena Jaroszek

Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:42:26
Zmienił: Administrator Główny 2006-02-07 08:57:00
Zatwierdził: Administrator Główny 2006-02-07 08:57:02
Przeczytano: 35149 razy.
Wersja archiwalna z 2018-12-28 08:32:18 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2018-05-18 12:18:34 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2018-05-18 12:16:31 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2018-05-18 12:08:24 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2018-05-18 12:07:23 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-12-18 12:25:04 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-09-05 06:44:21 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-05-02 08:14:52 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-02-05 07:10:35 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-12-18 07:02:45 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-11-09 11:32:28 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-11-09 11:30:06 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-09-04 10:04:21 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-03-11 08:33:16 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2014-11-18 09:13:08 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-07-29 06:41:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-05-10 13:35:01 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-05-14 11:55:35 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-03-27 08:01:30 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-02-24 09:31:55 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-06-07 14:08:23 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-04-29 08:55:13 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-05-07 06:44:34 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-01-02 09:20:39 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-11-09 07:58:53 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-02-07 08:57:02 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-02-07 08:55:10 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-07-26 10:46:01 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-03-15 11:55:15 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-03-15 10:42:40 (Wersja opublikowana)

Biuletyn Informacji Publicznej    Strona główna    INFORMACJE PODSTAWOWE    WŁADZE I STRUKTURA PWIK    FINANSE PWIK    DZIAŁALNOŚĆ PWIK    FUNDUSZ SPÓJNOŚCI    ZAŁATWIANIE SPRAW    KOMUNIKATY